همانند سودان جنوبی آنجلینا جولی تجاوز جنسی

همانند: سودان جنوبی آنجلینا جولی تجاوز جنسی افریقایی مهاجرت دختران بروندی سودان خشونت قربانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اکثریت مردم هنوز هم به دیپلماسی ظریف زیاد اعتقاد دارند تا روشهای دیگران

وزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام در موقف های متعدد و فراز های گوناگونه واکنش‌ها و گفتاری راه گشا داشتند که ضبط تاریخ است و از جمله ماجرای مک فارلین و قصه واکنش‌ها

اکثریت مردم هنوز هم به دیپلماسی ظریف زیاد اعتقاد دارند تا روشهای دیگران

اکثریت مردم هنوز هم به دیپلماسی ظریف زیاد اعتقاد دارند تا روشهای دیگران

عبارات مهم : تاریخ

وزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام در موقف های متعدد و فراز های گوناگونه واکنش‌ها و گفتاری راه گشا داشتند که ضبط تاریخ است و از جمله ماجرای مک فارلین و قصه واکنش‌ها عجیب 8 نماینده مجلس با دولت وقت و برخورد امام با آن هاست. آن جا هم سر بدعهدی آمریکایی ها که باز از قضا جمهوری خواه بودند، بعضی عوض اینکه هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند، بر سر دولت زمان، صدا بلند کردند که با «این تذهبون» امام، سر جای خود نشستند ولی در تاریخ انقلاب به « اصحاب ثمانیه» معروف شدند و بعضی نیز آنان را گروه «فاین تذهبون» می خواندند.

اکثریت مردم هنوز هم به دیپلماسی ظریف زیاد اعتقاد دارند تا روشهای دیگران

مشابه آن را امروز هم داریم. امروز هم یقه می گیرند از فرزندان انقلابی ملت. از سرداران دیپلماسی جمهوری اسلامی، از کسانی که کاری ماندگار در تاریخ کردند. هنگامی که می بینیم که از این ماجرا، صهیونیست های کودک کش و مفتخور های نفتی سعودی، نیش ارزش به خوش حالی باز می شود و می پرسی از شادمانان داخلی که آیا این همسویی؟ می گویند نیت ها تفاوت می کند! غافل از اینکه« الاعمال باالنیات» جهت حوزه عبادیات است و در عالم سیاست و جامعه الاعمال نه فقط بالنیات که بالنتایج هم هست.شاید بخش نتیجه های پر رنگ تر هم باشد.

آیا دوستان منتقد و محترمین تریبون دار به این هم فکر کرده اند که نتیجه رفتارشان، ولو با نیت پاک، چه هزینه ای به کشور تحمیل می کند؟ آیا پاسخی دارند جهت امروز و فردایی که می آید؟ به هر حال نیت ها قابل ارزیابی نیست ولی نتیجه های عمل مخالف قابل احصا است.

اجازه دهید به متولیان خود خوانده بند میم وصیت نامه امام که مخالفت با دولت در این ساحت را مستند به آن بند می کنند، با یاد آوری ماجرای این تذهبون، بگوییم در برابر سیره روشن و مضبوط و مستند امام چه حرفی دارند؟ امام می فرمودند هرچه فریاد دارید برسر آمریکا بکشید. کلام روشن و معیار است بعد چطور بعضی تقاص عهدشکنی آمریکا را از دولت خودمان می خواهند بگیرند؟

وزنامه جمهوری اسلامی نوشت:امام در موقف های متعدد و فراز های گوناگونه واکنش‌ها و گفتاری راه گشا داشتند که ضبط تاریخ است و از جمله ماجرای مک فارلین و قصه واکنش‌ها

هیاهوی این افراد یک ماجرای تاریخی را ملموس و درسی جهت امروز می کند که در جنگ صفین اتفاق افتاد؛ معاویه عهد می شکند ولی علی که نمی تواند عهد بشکند. همین هم او را جاودانه می کند. مگر عراقی ها بعد از فریب حکمیت نگفتند جنگ را شروع کنیم ولی منطق علی وفا به پیمان بود تا درسی جهت هر لحظه باشد؟در حکمیت این بار اما، نه ابوموسی که مالک به میدان رفت و دیدیم که آمریکا علی رغم تحلیل «خودحق پنداران» از برجام که اینان کلاه بزرگ جهت کشور عزیزمان ایران می خواند خارج شد چون کلاه بر سر خود می دانست که به برد برد اعتقاد ندارد و برد خود و شکست دیگران را می خواهد.

اکثریت مردم همین امروز هم روش و دیپلماسی ظریف را زیاد و بهتر از رویه دیگران می پسندند و اگر انتخابی بین دیپلماسی ظریف و گروه قبلی باشد، اگر نگوییم فاصله بسیار، لااقل به اندازه فاصله 29 اردیبهشت 1396 خواهد بود به نفع دیپلماسی تدبیر و امید.

اکثریت مردم هنوز هم به دیپلماسی ظریف زیاد اعتقاد دارند تا روشهای دیگران

واژه های کلیدی: تاریخ | تاریخی | آمریکا | آمریکایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz