همانند سودان جنوبی آنجلینا جولی تجاوز جنسی

همانند: سودان جنوبی آنجلینا جولی تجاوز جنسی افریقایی مهاجرت دختران بروندی سودان خشونت قربانی

گت بلاگز Uncategorized آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

سودان جنوبی | آنجلینا جولی | تجاوز جنسی | افریقایی | مهاجرت | دختران | بروندی | سودان | خشونت | قربانی

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

آنجلینا جولی که این روزها همراه با 6 فرزند خود به قاره آفریقا سفر کرده، در بین قربانیان تجاوز جنسی حاضر شد و با آنان همدردی نمود. آنجلینا جولی با حدود ۲۰ تن از دختران مهاجری ملاقات کرد که بر مبنای گزارش شرکت ملل متحد همه ي ارزش قربانی تجاوز جنسی و یا خشونت جنسی شده است اند. این دختران از درگیری هاي داخلی کنگو، سودان جنوبی، سومالی، بروندی و رواندا گریخته اند و اکثر انها قربانی خشونت هاي جنسیتی و جنسی شده است اند.

آنجلینا جولی در بین قربانیان تجاوز جنسی

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

قربانیان تجاوز جنسی

آنجلینا جولی در قربانیان تجاوز جنسی

سودان جنوبی | آنجلینا جولی | تجاوز جنسی | افریقایی | مهاجرت | دختران | بروندی | سودان | خشونت | قربانی

تصاویر آنجلینا جولی

آنجلینا جولی در بین قربانیان تجاوز جنسی

 به گزارش پارس ناز این هنرپیشه ۴۲ ساله در جریان این دیدار گفت: «این ها نه تنها باید از خشونت شدید و تعقیب فرار میکردند، بلکه همه ي چیزشان را از دست داده و فوت اعضای خانواده ارزش را نیز دیده اند».سفیر کمیساریای بینظیر شرکت ملل متحد در امور مهاجران افزود: «آن ها به شدت مورد سوء بهره گیری قرار گرفته اند، به آن ها بی احترامی شده است و زحمت بسیاری کشیده اند».

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

آمار شرکت ملل متحد می رساند که در حال حاضر در کنیا ۴۹۰ هزار مهاجر از کشورهای سومالیا، سودان جنوبی، کنگو، بروندی و دیگر کشورهای این منطقه افریقایی زندگی می کنند. شمار زیادی از این مهاجران افریقایی در سال هاي تازه راه مهاجرت به سوی اروپا را در پیش گرفته اند و هزاران تن ارزش در دریای مدیترانه جان باخته اند.

واژه های کلیدی: سودان جنوبی | آنجلینا جولی | تجاوز جنسی | افریقایی | مهاجرت | دختران | بروندی | سودان | خشونت | قربانی

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

آنجلینا جولی در میان قربانیان تجاوز در آفریقا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz